Hammersmith Weekly Report - August 05, 2017 Hammersmith Weekly Report - August 05, 2017

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

เป็นสัปดาห์ที่ราคาสินค้าธัญพืชและพืชน้ำมันของอเมริกาอยู่ในทิศทางลงอีกหนึ่งสัปดาห์ ในตลาดล่วงหน้า สิ้นสุดสัปดาห์ดังนี้ ข้าวโพดปรับลดลง 3 ดอลล่าร์ต่อตัน ถั่วเหลืองปรับลดลง 19 ดอลล่าร์ต่อตัน และกากถั่วเหลืองปรับลดลง 18 – 20 ดอลล่าร์ต่อตัน ข้าวสาลีก็ปรับลดลงโดย ข้าวสาลีสีแดงชนิดแข็งราคาลดลง 8 ดอลล่าร์ต่อตัน และข้าวสาลีฤดูหนาวสีแดงชนิดอ่อนราคาลดลง 9 ดอลล่าร์ต่อตัน และข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิราคาลดลง 8 ดอลล่าร์ต่อตัน

การที่ราคาสินค้าอเมริกาลดลงเนื่องมาจากสภาพอากาศ โดยมีฝนตกในเขตพื้นที่ปลูกข้าวโพด อย่างไรก็ตามปริมาณฝนที่ตกอาจจะไม่มากเท่าที่คาดไว้ ดังนั้นอาจจะเห็นราคาปรับสูงขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์

ตลาดสินค้าธัญพืชปิดอย่างเงียบเหงาในวันศุกร์ หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมากมายเล็กน้อยในวันก่อนวันศุกร์ โดยทั่วไปสภาพอากาศในอีก 10 วันข้างหน้า ค่อนข้างดีมากสำหรับการเพาะปลูกของอเมริกา อย่างน้อยก็ไม่ปรากฏว่าจะมีอะไรที่เป็นทิศทางลบในการพยากรณ์อากาศ

การเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองได้เริ่มขึ้นแล้วทางพื้นที่ทางตอนใต้ของอเมริกา และการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิกำลังทะยอยเก็บในบางพื้นที่ในอเมริกา ข้าวโพดกำลังทำดีที่สุดเพื่อให้ได้การผสมเกสรที่สมบูรณ์แบบ

ทุกคนกำลังรอรายงาน USDA WASDE ฉบับถัดไปที่จะออกในวันที่ 10 สิงหาคม ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่รู้สึกว่ารายงานจะเป็นทิศทางที่ราคาขึ้นเล็กน้อย    

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

ปริมาณปลาป่นที่คาดการณ์ล่าสุดของเปรูมี 445,000 ตัน ซึ่งน้อยกว่าโควต้า 100,000 ตัน ดังนั้นตอนนี้ทุกสายตาหันไปมองที่การจับปลาในฤดูกาลถัดไป และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้บอกเป็นนัยว่า จากการประมาณการจับปลารายปี โควตาของปีถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านตัน หรือมากกว่า

ผู้ขายบางรายในเปรูได้เผชิญกับการขาดสินค้าจากการที่ปริมาณปลาป่นได้หายไป 100,000 ตัน ดูเหมือนว่าจะมีบางคนที่ขายของมากกว่าที่มี (oversold) และตอนนี้ต้องวิ่งหาของหรือทำข้อตกลงกับผู้ซื้อเพื่อเลื่อนการส่งมอบสินค้าออกไป

รายงานการค้าในเปรูกล่าวว่ามีน้อยทางหรือไม่มีทางที่จะไม่ขายปลาป่น และผู้ผลิตก็จะจัดส่งสินค้าทั้งหมดที่พวกเข้าได้ขายไปก่อนหน้านี้ ถ้ามีหีบห่อของปลาป่นเพียงเล็กน้อยที่ใช้ได้ พวกเขาคาดหวังอย่างแน่นอนว่าจะเป็นราคาทีสูง ตลาดยังคาดหวังว่าผู้ผลิตบางรายควรมีสต๊อคสินค้าเล็กน้อยที่จะขาย แต่ผู้ผลิตไม่ต้องการที่จะทำอะไรจนกว่าพวกเขาได้ส่งมอบสินค้าที่ค้างส่งทั้งหมด และพิจารณาว่าพวกเขามียอดคงเหลือที่จะขายหรือไม่

ผู้ซื้ออาจจะต้องคาดหวังว่าราคาปลาป่นจะสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า เนื่องจากไม่มีใครที่จะมีปริมาณปลาป่นมากพอที่สามารถขายได้ ไม่เพียงแค่ในเปรู แต่ในตลาดโลกส่วนใหญ่ ปลาป่นได้ขาดตลาดในปัจจุบัน 

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

It was another down week for prices for US grains and oilseeds – everything was lower. In the futures market, the week ended with corn down by about USD 3 m/t. soybeans down by USD 19 m/t and soy meal down USD 18 to 20 m/t. Even wheat was lower with hard red winter wheat down USD 8 m/t and soft red winter down by close to USD 9 m/t and spring wheat down by USD 8 m/t.

Much of the drop in prices in the US was weather related, caused by the rainfall in the US corn belt. However, the rainfall may not have been as large as some thought so we might just see a little price recovery on Monday.

Grain markets closed very quietly on Friday following the few frantic days before Friday. Generally speaking, the weather for the next ten days or so looks very good for the US crops – at least there doesn't appear to be anything too negative in the weather forecasts.

Soybean harvesting has begun in the southern bean areas of the US and the spring wheat harvest is chugging along in some parts of the US. Corn is doing its best to get the pollination all done.

Everyone will be waiting for the next USDA WASDE report which will be out on August 10. At present most experts seem to feel that the report could be a little bullish

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

Looking at the latest numbers from Peru it looks like the fishing came up about 445,000 m/t short of the quota – just over 100,000 m/t of fishmeal short. So now all eyes will turn to the next fishing season and government officials have implied that, based on their estimate of yearly catch, the next quota will be about 2 million m/t or more.

The word in Peru is that some sellers are caught short by the 100,000 m/t of missing fishmeal --- seems that there were some people who oversold a tad and now must scurry to cover or make arrangements with their buyers to move off to a future shipment period.

Trade reports in Peru say that there is little or nothing in the way of unsold fishmeal available and producers are busily shipping out all the goods they sold earlier. If and when any small parcels of fishmeal come available they are certainly expected to be at a higher price. The market does expect that some producers should have a little stock still to sell but producers don't want to do anything until they have shipped all their backlog of orders and determined if they do have anything left to sell.

Buyers are probably going to have to expect higher prices for fishmeal in the next weeks as no one seems to have much available for sale and not just in Peru – most world markets are short of fishmeal at present.

Top