Hammersmith Weekly Report - July 22, 2017Hammersmith Weekly Report - July 22, 2017

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

บางทีการที่ความสงบเล็กน้อยของตลาดสินค้าธัญพืช/พืชน้ำมันในสัปดาห์นี้ ถึงแม้ว่าไม่ทั้งหมดจะเห็นด้วย สัปดาห์นี้สิ้นสุดในวันที่ราคาปรับตัวลดลง แต่ข้าวโพด ถั่วเหลือง และกากถั่วเหลือง ราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นในตลาด ข้าวโพดราคาได้ปรับตัวสูงขึ้น 2 ดอลล่าร์ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ถั่วเหลืองได้ปรับตัวสูงขึ้น 7-8 ดอลล่าร์ต่อตัน และกากถั่วเหลืองราคาปรับตัวสูงขึ้น 6 ดอลล่าร์ต่อตัน

การที่ราคาได้ลดลงเมื่อวันศุกร์ มาจากการที่ฝนตกในระยะสั้น ทำให้ดูเหมือนทุกคนจะอยู่ในช่วงอารมณ์ที่ไม่ดี ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์สภาพอากาศในระยะยาว สำหรับส่วนสำคัญของพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด/ถั่วเหลือง ของอเมริกา ดูเหมือนว่าจะยังคงมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและมีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ไม่เกิน 2 วันข้างหน้า

การคาดการณ์สภาพอากาศระยะยาวโดยบริการที่เชื่อถือได้แปลกเล็กน้อย โดยรายหนึ่งคาดการณ์สภาพอากาศของอเมริกาจะเย็นและมีฝน ขณะที่อีกรายคาดการณ์ว่าจะร้อนและแห้งแล้ง ดังนั้นให้เชื่อการคาดการณ์ที่คุณชอบหรือลองอะไรบางอย่าง

อาร์เจนติน่าได้ปรับลดปริมาณการคาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองประมาณ 4% เป็น 55 ล้านตัน ยังคงเป็นผลผลิตของการเพาะปลูกถั่วเหลือง แต่ก็เพียงพอที่จะผลักดันให้ราคาของถั่วเหลืองสูงขึ้น

ด้านข้าวโพดสำหรับสัปดาห์หน้า ขณะที่เราอยู่ในช่วงระยะเวลาการผสมเกสรข้าวโพด ดังนั้นสภาพอากาศจึงเป็นเรื่องสำคัญ และพวกเรามีแนวโน้มที่จะเห็นตลาดที่ผันผวน ตามที่ทุกคนคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเพาะปลูกข้าวโพด  

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในการจับปลาที่จะรายงานในสัปดาห์นี้ เนื่องจากสภาพอากาศยังคงค่อนข้างไม่ดี และมีการปิดท่าเรือบางแห่ง การจับปลาทางตอนเหนือของเปรูได้ปริมาณถึง 2.3 ล้านตัน และทางตอนใต้ได้ 185,000 ตัน แต่เวลาของการจับปลาทางตอนเหนือใกล้ครบกำหนด เหมือนว่าโควตาทางตอนเหนือจะเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 – 450,000 ตัน หรือน้อยกว่า คิดเป็นปลาป่นประมาณ 100,000 ตัน อย่างไรก็ตาม มีการคาดเดาในเปรูว่ารัฐบาลอาจจะเพิ่มเวลาอีกสองสัปดาห์พิเศษเพื่อให้ครบโควต้า อาจจะถึงกลางเดือนสิงหาคม แต่ถ้าการจับปลาไม่ดี ก็ไม่ได้ทำให้มีปริมาณปลามากขึ้นเพื่อให้ได้ครบโควต้า แต่มีวันเพิ่มมากขึ้นก็ดีกว่าไม่มี

ได้เกิดแผ่นดินไหวทางตอนใต้ของเปรูที่ได้ทำให้เกิดปัญหาและท่าเรือสองแห่งได้ถูกปิด ดังนั้นจึงรายงานว่าจับปลาได้เพียง 3,000 ตัน

การค้าในเปรูรายงานว่ามีผู้ซื้อเป็นจำนวนมากในตลาด แต่มีผู้ขายน้อยราย และทำให้ราคาค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะปลาป่นคุณภาพสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดส่วนใหญ่รู้สึกว่าราคาปลาป่นยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีการดำเนินการเล็กน้อยในยุโรปในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับการระงับการอนุมัติการใช้สารกันหืนอีทอกซีควิน (ethoxyquin) ในยุโรป ตามที่ชาวปลาป่นรู้ ethoxyquin เป็นสารกันหืนหลักที่ใช้ในการผลิตปลาป่น การดำเนินการของยุโรปไม่ได้หยุดหรือห้ามใช้ ethoxyquin แต่ไม่ได้ต่ออายุการอนุมัติ ซึ่งจะหมดอายุในเดือนกันยายน ปี 2019 และอาจจะได้รับการอนุมัติหากได้จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

Ethoxyquin ตามที่รู้มา ใช้เพื่อหยุดการเกิดออกซิเดชั่น (oxidation) ของกรดไขมันในปลาป่น และเป็นเครื่องมือที่หยุดการไหม้ที่เกิดขึ้นเองของปลาป่น (ตามที่ได้เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อหลายปีก่อน)

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับการต่ออายุอนุมัติคือ เหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกที่ดีสำหรับ ethoxyquin และสำหรับการขนส่งปลาป่นทางทะเล ethoxyquin ได้ถูกร้องขอให้มีการเพิ่มลงไปในปลาป่น

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ไม่รู้สึกว่าจะมีการห้ามใช้ ethoxyquin ในยุโรป และการอนุมัติการใช้จะได้รับการต่ออายุ 

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

Perhaps a little quieter in the grain/oilseed markets this week, although not all would agree.  The week ended on a down day for prices but still for corn, soybeans and soymeal we had an up week in the market. Corn was only up a couple of dollars on the week while soybeans were up USD 7 or 8 m/t and soymeal up USD 6 m/t or so.

The drop in prices on Friday was all rain related as short-term rain seemed to get everyone in a bearish mood, although the was no change in the longer-term weather forecasts. For significant parts of the US corn/soybean areas it looks like we are going to continue with above average temperatures and below average rainfall – just not for the next two days.

Long term weather forecasts by a couple of reliable services are a little at odd with one another with one calling for US weather to be cooler and wetter while the other says hotter and drier. So, believe which ever forecast you like or try something in between.

Argentina lowered their forecast for soybean production by about 4% to 55 million m/t. Still quite a crop of soybeans but it was enough to help push soybean prices higher.

Looking at corn for the next while, we are into the very important corn pollination period so the weather will be very important and we are quite likely to see very volatile markets, as everyone speculates on what is happening to the corn crop.

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

Not much change in the fishing to report this week as the weather continued to be quite poor and there were some port closures. We are now up to 2.3 million m/t for the north of Peru and 185,000 m/t for the south – but time is running put for the northern fishing. It looks like the northern quota will come up about 400,000 to 450,000 m/t short – around 100,000 m/t of fishmeal. However, there has been some speculation in Peru that the government may add on a couple of extra weeks of time to the quota – perhaps to mid-August, but if fishing is poor this will not make much of a dent in the shortfall against the quota. But then, better more days than not.

There was also an earthquake in the south of Peru that shook things up and closed a couple of ports, so only just over 3,000 m/t of catch reported.

The trade in Peru reports that there are more buyers in the market – but not many sellers – and that prices are creeping higher, especially for higher quality fishmeal grades. Most market experts feel that fishmeal prices are going to continue higher.

There was quite a bit of action in the Eu this week regarding the suspension of the authorization of ethoxyquin use in the EU. As us fishmeal folks know, ethoxyquin is the main antioxidant used in fishmeal production. The EU action did not stop or ban the use of ethoxyquin just did not renew the authorization – it expires in September 2019 and could still be authorized if the required documentation is supplied to the EU to insure product safety.

Ethoxyquin, as I am sure most know, is used to stop the oxidation of the fatty acids in fishmeal and as a measure to stop the spontaneous combustion of fishmeal (as used to happen very often years ago).

The problem with not renewing the approval is that there doesn't seem to be any good alternative to ethoxyquin and, for the ocean shipment of fishmeal, ethoxyquin is required to be added to all fishmeal.

Most experts don't feel that there is going to be an EU ban on ethoxyquin and that the approval for use will be renewed "in the fullness of time".

Top