Hammersmith Weekly Report - June 17, 2017Hammersmith Weekly Report - June 17, 2017

SECTION 1 : US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

นอกเหนือจากราคาข้าวสาลีที่สูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดธัญพืชและพืชน้ำมันมีแนวโน้มที่ค่อนข้างเงียบกับการที่ไม่มีข่าวการเคลื่อนไหวของตลาด จากนี้ไปราคาสินค้าธัญพืชของอเมริกาจะถูกขับเคลื่อนโดยสภาพอากาศ จากการที่ทุกตลาดสัปดาห์นี้ได้รายงานเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศทั้งหมด

ด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งในตอนเหนือของอเมริกาได้ผลักดันให้ราคาข้าวสาลีปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิ ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดล่วงหน้า (Futures) มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงในทุกสินค้าเมื่อมีสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง เช่น ข้าวสาลี ปรับราคาสูงขึ้น

ขณะที่สภาพอากาศนั้นไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวสาลี แต่มันก็เป็นข่าวดีสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวโพด ยกเว้นพื้นที่ทางเหนือตอนกลางของดาโกต้า (Dakota) ที่มีสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง จากที่ข้อมูลที่ปรากฏด้านล่าง การเพาะปลูกข้าวโพดดี-ดีมาก  67% ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

ถั่วเหลือง ก็ค่อนข้างดี มีการเพาะปลูกดี-ดีมาก 65% ดังนั้น สภาพอากาศโดยเฉพาะฝน ค่อนข้างจะเป็นข่าวดีสำหรับการเพาะปลูกถั่วเหลือง

รายงานของเทรดช่วงปลายสัปดาห์นี้พบว่า มันเป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงเกี่ยวกับตลาดส่งออกสินค้าธัญพืช นอกเหนือจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งทางตอนเหนือของอเมริกาแล้ว ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

การจับปลาในเปรูได้ลดลงเล็กน้อย แต่ทางตอนเหนือยังคงจับได้ถึง 1,964,000  ตัน ใกล้จะครบโควต้า 2.8 ล้านตัน สภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้จับปลายากขึ้น รายงานของ trade ระบุว่ามีประมงบางกลุ่มได้จับปลาครบกำหนดตามโควตาแล้ว และกำลังจะย้ายไปพื้นที่จับปลาทางตอนใต้ของเปรู

ราคาเสนอขายปลาป่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้ และมีการทำธุรกิจกันเล็กน้อย  trade รายงานว่าได้มีการจองปลาป่นมากกว่า 500,000 ตัน ซึ่งจะขายได้มากสุด 150,000 ตัน ถ้าครบโควต้า

ในยุโรป การอนุญาตให้ใช้ ethoxyquin ได้ถูกระงับ ดังนั้นจึงไม่มีการใช้ ethoxyquin เป็นส่วนผสมหลังจากเดือนกันยายน 2019 เนื่องด้วย ethoxyquin เป็นสารกันหืนหลักที่ใช้ในการผลิตปลาป่น มันเป็นความกังวลของผู้ผลิตที่ทำธุรกิจปลาป่นในสหภาพยุโรป อาจมีการห้ามไม่ให้ใช้ ethoxyquin จากเหตุผลในการระงับการว่า "ขาดข้อมูลในการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์" อุตสาหกรรมปลาป่น รวมทั้ง IFFO กำลังทำงานอย่างหนักในการหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับหน่วยงานของสหภาพยุโรป

ปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมปลาป่นหรือน้ำมันปลา คือมีทางเลือกที่จำกัดสำหรับ ethoxyquin อย่างน้อยตอนนี้ได้มีการทดสอบอย่างละเอียดแทน

SECTION 1:  US FEED GRAINS and VEGETABLE AND ANIMAL PROTEIN

Other than higher wheat prices on the week the grain and oilseed market look quite boring with not a great deal of market moving news or rumors. From here on in the US grain prices will be driven by what is happening in the weather – every market-report this week has been totally weather related.

With the dry weather in the northern US pushing wheat prices up by as much, especially for spring wheat – the other grains and oilseeds may see that they too face higher prices. The market, especially futures, tends to see risk in every grain when one sector, like wheat, moves higher.

While the weather is not good for wheat, it has been great so far for most corn areas, except up in the north central Dakotas area where it has been hot and dry. As shown below the corn crop is 67% good/excellent which is quite acceptable.

Soybeans, like corn, look to be quite good with 65% of the crop in the good/excellent category. So far, the weather, especially the rainfall, has been quite good for the soybean crop.

Reading a few trade reports at the end of the week it was easy to see that the writers were quite hard pressed to find anything to say about the grain export markets. I am in the same position, other than some hot dry weather in the northern US there doesn't look like too much happening this week.

SECTION 2 : FISHMEAL COMMENTS AND PRICES: PERUVIAN

Fishing in Peru has slacked off a little but the north was still able to reach just under 1,964,000 m/t of catch so far – getting closer to the 2.8 million m/t quota. Bad weather has caused the fishing to be more difficult and resulted in smaller daily landings. It is reported in the trade that some fishing groups have reached their specific quota level and are looking at moving to the Southern Peru fishing region.

There has been no change in quoted fishmeal prices this week and new business is reported to be very small. Trade reports that sales on the books are now in excess of 500,000 m/t of fishmeal which will leave a maximum of 150,000 m/t to sell if the full quota is landed.

And then – in Europe – the authorization for the use of ethoxyquin has been suspended – so no more ethoxyquin treated feed ingredients after September 2019. With ethoxyquin being the main antioxidant used in fishmeal, this is a concern for producers doing fishmeal business into the EU. There may still not be a ban on ethoxyquin as part of the reason for the suspension was that "there was a lack of data to fully assess the safety of the product". Needless to say, the fishmeal industry, through IFFO, is working hard on supplying additional information to EU authorities.

One problem for the fishmeal/fishoil industry is that there are limited alternatives to ethoxyquin – at least now that have been thoroughly tested as replacements.

Top