สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระบรมโกศ ในหลวง ร.9 ประดิษฐานพระที่นั่งจักรีฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระบรมโกศ ในหลวง ร.9 ประดิษฐานพระที่นั่งจักรีฯ

พระบรมอัฐิ
 
พระบรมอัฐิ


          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5 อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.9 ประดิษฐานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

         วันที่ 29 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 5

         ในริ้วขบวนที่ 5 นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, คุณพลอยไพลิน เจนเซน วีลเลอร์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จทรงร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

พระบรมอัฐิ


         สำหรับ ริ้วขบวนที่ 5 เป็นพระราชพิธี อัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท รวมระยะทาง 63 เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ
 
พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ
 
พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ
 
พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

พระบรมอัฐิ

Specific information in Thai language only.

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเราSUBSCRIBE TO OUR NEWS
Top