4 ปี “ทรู ฟิตเนส” ขาดทุน! 100 ล้าน4 ปี “ทรู ฟิตเนส” ขาดทุน! 100 ล้าน

ในช่วง 4 ปี บริษัททรูฟิตเนส แจ้งผลประกอบการ ขาดทุนกว่า 100 ล้านบาท ปี 2558 ขาดทุนมากที่สุดเกือบ 50 ล้านบาท

04es

วันที่ 11 มิ.ย.60— บริษัท ทรู ฟิตเนส จำกัด มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจศูนย์สุขภาพ ศูนย์ออกกำลัง และศูนย์ฝึกโยคะ โดยมีนายภานุวัฒน์ แพรัตกุล และ นางสาวศศิธร มูลใจทราย เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นเป็นคนไทย 51% และต่างชาติ 49%

main-studio-1

บริษัท ทรูฟิตเนส ได้แจ้งงบดุลให้กับกระทรวงพาณิชย์ โดยพบว่า รายได้รวมในปี 2555 อยู่ที่ 348 ล้านบาท ต่อมาปี 2556 มีรายได้ 379 ล้านบาท ปี 2557 มีรายได้ 308 ล้านบาท และปีล่าสุดที่แจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ ปี 2558 มีรายได้ 276 ล้านบาท จะพบว่ารายได้ลดลงต่อเนื่องมา 2 ปี

3eef7a200d4640e3ac072c9ba8f985f2

แต่ถ้ามาดูผลกำไรขาดทุนของบริษัททรู ฟิตเนส พบว่า ในช่วง 4 ปี ขาดทุนสุทธิรวมกันประมาณ 106 ล้านบาท โดยในปี 2555 ขาดทุน 34.9 ล้านบาท  ปี 2556 ขาดทุน 9.8 ล้านบาท ปี 2557 ขาดทุน 11.6 ล้านบาท และปี 2558 ขาดทุนมากที่สุด 49.6 ล้านบาท

VVO_fac_1

 Credit : http://www.thansettakij.com/

Specific information in Thai language only.

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเราSUBSCRIBE TO OUR NEWS
Top