DITP เปิดนิทรรศการ DEmark Show 2017DITP เปิดนิทรรศการ DEmark Show 2017

“ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการออกแบบสินค้าและบริการของดีไซน์เนอร์แบรนด์ไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบที่ดี หรือ DEmark Show เป็นประจำในทุกปี โดยเราคาดหวังให้งานดังกล่าวเป็นเวทีที่สำคัญในการแสดงออกถึงความสามารถ ความสร้างสรรค์ และความโดดเด่นของผู้ประกอบการไทยในสาขาการออกแบบประเภทต่างๆ ได้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยเติบโตสู่ระดับสากลด้วยความภาคภูมิใจ” คำกล่าวที่แสดงออกถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการสนับสนุนงานออกแบบไทยจากคุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะประธานในพิธี

สมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยงาน DEmark Show 2017 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 อันเป็นการตอกย้ำความสำเร็จฝีมืองานออกแบบจากดีไซเนอร์ชาวไทยให้เป็นที่ยอมรับของสากล สำหรับภาพรวมการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A DECADE OF DEMARK 10 ปี ดีไซน์ ดีมาก” มุ่งหวังเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เจริญรุดหน้าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งบรรยากาศภายในงาได้รวบรวมผลงานการออกแบบจากผู้ส่งเข้าประกวดกว่า 542 ชิ้น โดยเป็นผู้ประกอบการไทย 315 ราย มาจัดแสดงโชว์เต็มพื้นที่บริเวณไลฟสไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การสยามพารากอน เพื่อให้ประชาชนทั่วสามารถเข้าชมผลงงานออกแบบในแขนงต่างๆได้อย่างใกล้ชิด

mp31-3267-3

สำหรับหลักเกณฑ์ในการสมัครประกวด DEmark Award นั้นคุณสมบัติของสินค้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวหรือแบบชุดก็ได้ สำหรับคุณลักษณะผู้สมัครสามารถส่งชื่อผู้ออกแบบได้ทั้งรูปแบบบริษัท กลุ่มนักออกแบบรวมทั้งนักออกแบบอิสระ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการตัดสินจากคณะกรรมการประกอบไปด้วยหลากหลายแง่มุม ยกตัวอย่างเช่น ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ผลกระทบในอนาคต เทคโนโลยี สอดรับกับรูปแบบการใช้ชีวิต สะดวกสบายในการใช้งาน ปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้ใช้มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้งานได้ยาวนาน รวมทั้งคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

mp31-3267-1

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ฉายภาพความสำคัญของตราสัญลักษณ์ DEmark ได้อย่างน่าสนใจว่า DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างโดดเด่นในด้านการออกแบบ ทั้งนี้ยังสัยลักษณ์ดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบที่ดี และที่สำคัญเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล สำหรับการประกวดผลงานออกดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป้นอย่างดีจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ (JDP) ในมิติของการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ของประเทศญี่ปุ่น ในการเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการพิจารณาการตัดสิน อย่างไรก็ดีประเภทสินค้าที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบส่งผลงานเข้าประกวดในปีนี้มี 6 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2.กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ 3.กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย 4.กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 5.กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ 6.กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ รวมผลงานทั้งมดกว่า 500 ชิ้น โดยชิ้นงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัล DEmark รวมทั้งมีสิทธิ์เข้าประกวด G-mark จากประเทศญี่ปุ่น ต่อไป

mp31-3267-2

ถือได้ว่าโครงการ DEmark Show เป็นหนึ่งในกลไกการสร้างบุคลากรด้านการออกแบบในระดับแถวหน้าของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแบรนด์สินค้าไทยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งในอาเซียนต่อไป

mp31-3267-5
mp31-3267-8
mp31-3267-7

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,267 วันที่ 4 - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Specific information in Thai language only.

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเราSUBSCRIBE TO OUR NEWS
Top