• พนักงานการตลาด (Marketing Officer) / อัตราที่รับจำนวน 1 คน

  - วางแผนสื่อการตลาดทั้งออฟไลน์ออนไลน์ และวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาต่างๆ ได้
  - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หาจุดขาย และสร้างการรับรู้ต่อลูกค้าโดยใช้รูปแบบสื่อที่เหมาะสม
  - สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์คู่แข่ง  วิเคราะห์และรายงานผล
  - สรรหาผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ช่องทางสื่อและการจำหน่ายใหม่ๆ ที่เหมาะสมนำเสนอ
  - จัดทำการเขียนข้อความโฆษณาสั้นๆ โดนใจ และวางแผนบทความที่เหมาะสมกับสื่อการตลาด
  - จัดทำกิจกรรมและโปรโมชั่นต่างๆ ทางการตลาด อีเว้นท์ และประเมินค่าใช้จ่าย
  - สรุปรายงานผล วิเคราะห์ทางสถิติ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์และวางแผนงาน อย่างน้อย 2 ปี
  - มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และสามารถวางแผนการทำงานได้
  - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
  - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันและซื่อสัตย์

  เงินเดือน : ตามตกลง

  สถานที่ปฏิบัติงาน :  สำนักงานศรีนครินทร์ สวนหลวง กทม.
  เวลาในการทำงาน :  จันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.30 – 18.00 น.

  สวัสดิการ :

  - ชุดฟอร์มพนักงาน  ประกันสังคม และประกันสุขภาพ
  - มีรถให้ใช้ในกรณีออกงานข้างนอก
  - โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้นๆ

  วิธีการรับสมัคร

  - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทพร้อมรับการสัมภาษณ์
  - สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ www.siamagrisupply.com
  - ส่งประวัติทางอีเมล์ : Kodchaphan@siamagrisupply.com

  ติดต่อ : คุณกชพรรณ Tel. 02-185-6598-99 Ext. 35 Mobile : 099-2864266

  อีเมลล์ : Kodchaphan@siamagrisupply.com

  Specific information in Thai language only. 

 • เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (Sale Promotion Officer) / อัตราที่รับจำนวน 1 คน

  - เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ  เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่กำหนด
  - สินค้าคือผลิตภัณฑ์ทางจุลินทรีย์ที่ใช้บำบัดน้ำเสียเพื่อลดกลิ่นเหม็น และสามารถย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในห้องน้ำได้ และมีผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งแต่ระยะการเตรียมบ่อและการเพาะเลี้ยงมีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้และระบบนิเวศ
  - กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก โรงงานอุตสาหกรรม, โรงแรม, ร้านอาหาร และบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

  คุณสมบัติผู้สมัคร :

  - เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - รักงานขายและการบริการ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความขยันและซื่อสัตย์
  - มีทักษะการพูดที่ดีในการเข้าพบลูกค้าและแนะนำสินค้า
  - มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และสามารถวางแผนการทำงานได้
  - มีประสบการณ์การขายและการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
  - มีความรู้เกี่ยวกับสัมมนา สามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้
  - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรม MS.office
  - ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

  เงินเดือน : ตามตกลง

  สถานที่ปฏิบัติงาน :  สำนักงานศรีนครินทร์ สวนหลวง กทม. 
  เวลาในการทำงาน :  จันทร์ – ศุกร์  เวลา 8.30 – 18.00 น.

  สวัสดิการ :

  - ชุดฟอร์มพนักงาน  ประกันสังคม และประกันสุขภาพ
  - มีรถให้ใช้ในกรณีออกงานข้างนอก
  - โบนัสประจำปี ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้นๆ

  วิธีการรับสมัคร

  - สมัครด้วยตนเองที่บริษัทพร้อมรับการสัมภาษณ์
  - สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ www.siamagrisupply.com
  - ส่งประวัติทางอีเมล์ : Kodchaphan@siamagrisupply.com

  ติดต่อ : คุณกชพรรณ Tel. 02-185-6598-99 Ext.35 Mobile : 099-2864266

  อีเมลล์ Kodchaphan@siamagrisupply.com 

  Specific information in Thai language only. 

 • พนักงานประสานงานฝ่ายต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
  - การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office , Photoshop
  - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี  หรือถ้าได้ภาษาอื่นๆ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  - มีประสบการณ์ 0-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านอาหารสัตว์หรือสินค้าเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  - มีทักษะในการประสานงานและการเจรจาต่อรอง มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
  - มีมนุษยสัมพันธ์ดีขยันตั้งใจทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

  หน้าที่งาน

  - ทำเอกสารการนำเข้าและส่งออกและทำเอกสารด้านL/C และติดต่อประสานงานชิปปิ้งและการจัดส่งสินค้าลูกค้า
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และสมาคมต่างๆ
  - จัดทำรายงานและข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องในงาน


  สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่  : 

  ฝ่ายบุคคล :คุณดุษฎี  โทร.02-1836137email : hr@siamagrisupply.com

  : คุณณรงค์ศักดิ์ โทร. 084-5495353email : narongsak@siamagrisupply.com

  สถานที่ปฏิบัติงาน:  386 หมู่บ้านสินเก้า ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  Tel : 02-185-6598-99  Fax : 02-059-9820

  Overseas coordinator 1 position

  Qualification
  - male or female , age not over 26 years old
  - bachelor degree in related field
  - Good English communication skill and good computer literacy with Microsoft Office
  - working experience 0-3 years (Considerable experience in Feed and agricultural business)
  - Fluency in the English Language
  - Good negotiation and interpersonal skills

  Job Description
  - Communicates and coordinates with relevant entities, both internal and external
  - Open L/C and follow up all import and export documentations
  - Coordinate with suppliers & internal parties to ensure daily logistic operations in timely &
  accurate schedule.
  - make statistical data and report to director.

   

  Interested  contact  : 

  HR : MS.Dusadee Tel : 02-185-6598-99  email : hr@siamagrisupply.com

  Oversea contact : Mr.Narongsak Tel. 084-5495353  email : narongsak@siamagrisupply.com
  Visit Office : 386  Sinkao Village  Srinakarin road, NongBon, Prawet  Bangkok 10250 
  Tel : 02-185-6598-99  Fax : 02-059-9820

 • พนักงานบัญชี

  คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • - การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • - มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานทางบัญชี
  • - มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ / ภาษีอากร/ โปรแกรมEXPRESS (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • - มีความละเอียดรอบคอบ, ขยันตั้งใจทำงาน, อัธยาศัยดี และมีความรับผิดชอบงาน
  • - สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  • - ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานปิดผนึก พร้อมแนบประวัติการศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบแสดงผลการศึกษา, ประสบการณ์ในการทำงาน, และรูปถ่าย

  ส่งมาในที่อยู่ด้านล่าง
  ติดต่อ บริษัท สยาม อะกริ ซัพพลาย จำกัด
  799/90 หมู่ 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย
  Email : hr@siamagrisupply.com Tel : 02-185-6598-99  Fax : 02-059-9820

  Account

  Qualifications:

  • - Bachelor's degree in Accounting.
  • - Knowledge and understanding of the principles and accounting standards.
  • - Experience in Finance / Accounting / Tax / program EXPRESS. (Is a plus)
  • - Strong computer skills as well.
  • - Ability to communicate in English (Is a plus)
  • - Be careful, diligent, hard working, courteous and responsible job.
  • - Ability to work under pressure.
  • - Those interested can apply in person Or send a letter sealed. Attach Education, copy, copy, copy of transcript, work experience, and photographs submitted to the address below.


  Contact Us : Siam Agri Supply Co., Ltd.
  799/90 Moo 3, Phraeksa ,MueangSamutprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand
  Email : hr@siamagrisupply.com Tel : 02-185-6598-99  Fax : 02-059-9820

 • การอยู่อาศัยResidence
  เพศGender
  สถานภาพStatus
  ภาษาไทย (พูด)Thai language (Speak)
  ภาษาไทย (เขียน)Thai language (Write)
  ภาษาไทย (อ่าน)Thai language (Read)
  ภาษาอังกฤษ (พูด)English (Speak)
  ภาษาอังกฤษ (เขียน)English (Write)
  ภาษาอังกฤษ (อ่าน)English (Read)
  พิมพ์ดีดTyping
  คอมพิวเตอร์Computer
  ขับรถยนต์Driving
  สามารถไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศAble to perform different tasks
  ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโครติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่Have you ever been seriously ill, and a chrome contagious before or not .
  ท่านเคยสมัครงานกับหน่วยงานนี้มาก่อนหรือไม่Have you ever had a job before this agency or not.
ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากเราSUBSCRIBE TO OUR NEWS
Top